Lakros

LAKROS je tímová hra, hraná na trávnatom alebo umelom povrchu. Pri hre súperia medzi sebou dva tými, pričom základným cieľom hry je dostať loptu do súperovej bránky a zároveň zabrániť súperovi v tom istom. Na to aby hráči dostali loptu do súperovej bránky, používajú špeciálne palice – „lakrosky“. Každá „lakroska“ sa skladá z dvoch častí:

Prvá časť – tyčka, ktorá môže byť z rôzneho materiálu, najčastejšie sa používa hliník, titan a samozrejme drevo. Dĺžka „lakrosky“ môže byť rozdielna. Máme klasické „lakrosky“ ktorých dĺžka je 90cm (používajú ich útočníci a stredopoliari) a potom longsticky ktoré majú dĺžku až 1,8 metra (obrancovia)

Druhá časť – hlava, pozostáva s plastového rámu a sieťky (koženej alebo so šnúrok).

V lakrose je povolený telesný kontakt, ktorým si môžu hráči pomôcť či už pri bránení alebo pri útočení. V súvislosti s týmto pravidlom, sú hráči povinní nosiť výstroj, ktorá ich chráni pred zranením. V prípade že sa hráč dopustí faulu, nasleduje trest v podobe vylúčenia na určitý čas.

Technické chyby (offside, držanie, nedovolené bránenie, strčenie zozadu …) je tým potrestaný stratou lopty, alebo, pokiaľ nemá loptu v držaní, trestom 30 sekúnd. Osobné chyby (sekanie, podrazenie, krosček …) sú hráči vylučovaní na 1 min., v prípade hrubého faulu na 2 alebo 3 min., poprípade do konca zápasu.

Na regulárnosť celého zápasu dohliadajú rozhodcovia, ktorý sa nachádzajú priamo na ihrisku. Ich úlohou je sledovať priebeh zápasu, aby sa hra niesla v duchu fair-play. Mimo hracej plochy sa nachádzajú časomerači, zapisovateľ a samozrejme zdravotníci.

História lakrosu na Slovensku je zatiaľ celkom krátka. Siaha “iba” do roku 2003, kedy vznikol vôbec prvý lakrosový klub, Tricksters.

Field lacrosse

Lakros je kontaktná hra, ktorú hrá 10 hráčov na trávnatom ihrisku: Brankár, traja obrancovia, traja stredopoliari a traja útočníci. Cieľom hry je streliť loptičku do súperovej brány. Tím ktorí strelí viac gólov vyhráva. Hrá sa na trávnatom ihrisku, porovnateľnom s futbalovým (100 x 55 m). Hráči sa snažia pomocou svojich lakrosových palíc dostať loptu do súperovej bránky.

Bránka sa podobá hokejovej, ale jej rozmery sú 1,83 m x 1,83 m. V každom tíme musia ostať posledný štyria hráči ( vrátane ) brankára za svojou polovicou a traja útočníci za svojou polovicou ihriska. Traja stredopoliari( midfielderi ) sa pohybujú po celom ihrisku ( teda aj v útoku aj v obrane ). Hra začína „face–offom“. Lopta je položená medzi „lakrosky“ dvoch prikrčených hráčov v strede ihriska. Na rozhodcovo zapískanie začína hra. Každý hráč sa snaží získať loptu. Hráči v krídelných priestoroch ( wing area ) môžu bežať k lopte hneď ako počujú hvizd rozhodcu. Ostatný hráči musia čakať za čiarou kým niekto nezíska loptu alebo lopta sama neprejde cez čiaru bránkového územia. „Face-off“ zo stredu ihriska sa vykonáva vždy na začiatku každej štvrtiny a po každom góle.

Bodyček je dovolený ak má hráč loptu pod kontrolou alebo je maximálne tri metre od voľnej lopty. Všetky telesné kontakty sa musia diať z prednej časti tela, medzi pásom a ramenamy s oboma rukami na „lakroske“. Do súperovej „lakrosky“ možno sekať ak je voľná lopta 3 metre od hráča, alebo je vo vzduchu resp. ak má hráč loptu v držaní. Príliš tvrdé narazenie nie je povolené a považuje sa za poručenie pravidiel ( illegal bodycheck). Ak lopta alebo hráč ktorý mal v držaní loptu prejde za čiaru, loptu získava druhý tím. Ak lopta prejde za koncovú čiaru ( end line) loptu získava hráč ktorý je najbližšie k lopte v čase keď prešla za čiaru. Útočiaci hráči nemôžu vstúpiť do priestoru okolo bránky ( kriss), ale môžu pomocou „lakrosky“ znovu získať stratenú loptu. Hrací čas je 4x 20 minút.

Boxlakros

Boxlakros je mladším bratom field-lakrosu. Už z názvu boxlakros je jasné že hlavným rozdieľom je hracia plocha. Hrá sa na hokejovom ihrisku, bránky sú veľké 145 x 122 cm a s počtom hráčov päť + brankár. Striedanie počas hry nie je obmedzené a pripomína hokejové striedanie. Hrací čas je 4 x 15 min. čistého času. V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 5 minútové predĺženie až kým niektoré z družstiev nestrelí víťazný gól ( systém „náhlej smrti“ ). Útočiace mužstvo musí vystreliť loptu do 30 sec. od získania lopty do svojho držania. V prípade že nevystrelí nasleduje prerušenie hry a strata lopty v prospech druhého tímu. Pokiaľ družstvo získa loptu do držania na svojej obrannej polovici, je do 10 sekúnd povinné prejsť s loptou na súperovu polku. Ak družstvo tento časový limit nedodrží, bude potrestané stratou lopty v prospech súpera. Lopta pri útočení nesmie prejsť späť na obrannú polovicu, porušenie tohto pravidla znamená, že útočiace mužstvo stráca loptu. Ako náhle lopta opustí hraciu plochu, rozhodca hru preruší a odovzdá loptu do držania družstvu, ktoré sa lopty nedotklo ako posledné.

Ženský lacrosse

Ženský lakros je bezkontaktná hra ktorú hraje 12 hráčok: brankár, päť útočníkov a 6 obrancov. Hlavným cieľom hry je dostať loptu do súperovej bránky. Tím ktorý strelí viac gólov vyhráva. Ženský lakros sa od toho mužského odlišuje v mnohonásobne. Najväčší rozdiel je, že je zakázaný telesný kontakt a hráčky nenosia žiadne chrániče. Ženy hrajú tak isto na ihrisku, ale čiary sú iné. Takisto „lakroska“ má odlišný dizajn od mužskej, niektoré hráčky používajú stále tradičné drevené „lakrosky“, iné majú plastové hlavy s hliníkovou rukoväťou.

Vrecko na „lakroske“ nie je také hlboké ako má mužská „lakroska“. To znamená, že je veľmi obtiažné pre začínajúce hráčky chytať, hádzať a utekať s loptou po ihrisku. V ženskom lakrose môže byť bránená len hráčka s loptou a aj to nie telom. Sekanie a kontakt telom nie je povolený. Keď zaznie píšťalka všetky hráčky musia zastať na mieste. Keď sa lopta dostane mimo ihriska získava ju hráčka ktorá je bližšie k lopte. Strata lopty nastane len vtedy ak hráčka úmyselne vbehne alebo hodí loptu mimo čiaru. Ženský lakros začína rozhodom v strede ihriska. Lopta sa umiestni medzi dve horizontálne držané „lakrosky“, na hvizd rozhodcu sa lopta vyhodí do vzduchu a hráčky sa ju snažia získať pre seba. Tento spôsob rozhodu sa používa na začiatku každého polčasu a po góle. Hrací čas je 2 x 30 minút.